Kurullar

KONGRE BAŞKANI

Ahmet Muzaffer Demir

KONGRE SEKRETERLERİ

Güner Hayri Özsan, Muhlis Cem Ar

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Ayşegül Ünüvar, Hakan Özdoğu, Hale Ören, İmdat, Dilek, Levent Ündar, Mustafa Çetin

KONGRE ORGANİZASYON KOMİTESİ

Tülin Tiraje Celkan, Eyüp Naci Tiftik, Meltem Kurt Yüksel, İlknur Kozanoğlu

ÖDÜL JÜRİSİ

Murat Tombuloğlu, Meltem Kurt Yüksel, Semra Paydaş, Beyhan Durak Aras, Özcan Bör, Nalan Akyürek, Saadet Akarsu

BİLDİRİ KİTABI EDİTÖRLERİ

Meltem Aylı, Eren Gündüz, Gülnihal Özdemir

KONUŞMA METİNLERİ KİTABI EDİTÖRLERİ

Nilgün Sayınalp, Sinem Civriz Bozdağ, Hasan Atilla Özkan

 
 

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL ALT KOMİTELERİ

 
 Bilimsel Alt Komiteler  Başkan  Sekreterleri

 Akut Lösemiler Bilimsel A.K.

Oral Nevruz

Salih Aksu

Zeynep Arzu Yegin

 Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel A.K.

Şule Ünal

İlgen Şaşmaz

Ali Bay

Hakan Özdoğu

 

 İmmünohematoloji Bilimsel A.K.

Muhlis Cem Ar  
 

 Hemofili Bilimsel A.K.

Kaan Kavaklı

Can Balkan

Muhlis Cem Ar

Hakan Özdoğu

 

 Hemostaz-Tromboz Bilimsel A.K.

Cengiz Beyan Ali İrfan Emre Tekgündüz
 

Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel A.K.

İrfan Yavaşoğlu

Ozan Salim

Mediha Akcan

 

Hematopatoloji Bilimsel A.K.

Ayşegül Üner Nalan Akyürek
 

Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel A.K.

Mustafa Çetiner

Şeniz Öngören Aydın

Beyhan Durak Aras

Banu Oflaz Sözmen

 

Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Bilimsel A.K.

Ferit Avcu

Ali Uğur Ural

Mehmet Sönmez

 

Kök Hücre Nakli Bilimsel A.K.

Mutlu Arat

Zeynep Şahika Akı

Dilber Talia İleri

 

Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar Bilimsel A.K.

Burhan Turgut

Düzgün Özatlı

Ahmet Emre Eşkazan

Birol Baytan

 

Laboratuvar Standartları Bilimsel A.K.

Türkan Patıroğlu

İlknur Kozanoğlu

Burak Uz

 

Lenfoma Bilimsel A.K.

Burhan Ferhanoğlu Olga Meltem Akay
 

Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel A.K.

Uğur Özbek Müge Aydın Sayitoğlu
 

Multipl Miyelom Bilimsel A.K.

G. Hayri Özsan

Orhan Sezer

Anıl Tombak

Ömür Gökmen Sevindik

 

Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel A.K.

Sema Karakuş

Şule Mine Bakanay Öztürk

Gül Nihal Özdemir

Eren Gündüz

 

Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel A.K.

Eyüp Naci Tiftik

Olga Meltem Akay

Davut Albayrak

 

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN : Ahmet Muzaffer Demir

II. BAŞKAN : Tülin Tiraje Celkan

GENEL SEKRETER : Güner Hayri Özsan

ARAŞTIRMA SEKRETERİ : Muhlis Cem Ar

SAYMAN : Eyüp Naci Tiftik

ÜYE : Meltem Kurt Yüksel

ÜYE : İlknur Kozanoğlu