Bildiri Gönderimi

Bildiri Sistemi


Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini yapabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.

 > Bildiri Gönderim Sistemi <

Bildiri Konu Başlıkları


 

 • Hematopoez/ Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç Farmakolojisi / Apopitoz
 • Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / İmmunofenotipleme
 • Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler
 • Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
 • Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler
 • Kemik İliği Yetersizliği ve Miyelodisplastik Sendromlar
 • Miyeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Miyelositer Lösemi
 • Erişkin Akut Lösemiler
 • Pediatrik Akut Lösemiler
 • Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
 • Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar
 • Multipl Miyelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
 • Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları
 • Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi
 • Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi
 • Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler
 • İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları


 

 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 karakterden fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
 • Bildiri gönderiminde kullanılacak yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışında tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin için kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
 • Bildiri özetine basit tablolar ve grafikler eklenebilir.
 • İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 • Kaynaklar, bildiri özetinin sonunda ayrı bir bölümde sunulmalıdır.

 

Geri Bildirim


Bildirilerin kabul edilip edilmediğine dair bilgi, kayıtlı eposta adresine gönderilecektir..

 

BİLDİRİ SİSTEMİ GİRİŞ VE KAYIT


Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini yapabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

 

DİĞER BİLGİLER


 

 • Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.
 • Bildiri başlığı sadece büyük harfler ile yazılmalıdır. Başlık sonuna “nokta” konulmamalı ve konu başlığı seçilmiş olmalıdır.
 • Bildiri içerisinde yer alan resim ve tablo sayısı en fazla 3 olmalıdır.
 • Sisteme girişi yapılan bildirilerin tamamının kontrol edildikten sonra “Sonlandırma” işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde sistem üzerinde gönderdiğiniz bildiri tamamlanmamış olarak görünecektir.

 

bgs_tr