19-Ekim-2016

19-Ekim-2016

20-Ekim-2016

21-Ekim-2016

22 Ekim 2016, Cumartesi

 

SAAT ŞENGÜN ULUTİN SALONU ŞÜKRÜ CİN SALONU FRIEDRICH REIMANN SALONU
08:30-09:30

LENFOİD NEOPLAZMLAR 2016

Oturum Başkanları: Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Emin Kaya (İnönü Üniversitesi, Malatya)

damlaaaa Lenfosit Ontogenezi ve Lenfomagenez: Işınsu Kuzu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa Hematopatolog Gözü İle Neler Değişti?: Mükerrem Safalı (SB Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ankara)

Transfüzyon

Oturum Başkanları: Gülsüm Özet (TC. SB. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara),Harika Okutan (Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, Ankara)

damlaaaa Afet ve Savaşta Kan Bankacılığı ve Acil Transfüzyon Politikaları: Yeşim Aydınok (Ege Üniversitesi, İzmir)

damlaaaa Crossmatch Uyumsuzluğunun Yönetimi: İdil Yenicesu (Gazi Üniversitesi, Ankara)

 
09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:00

INTERNATINAL SOCIETY OF HEMATOLOGY -TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY

Oturum Başkanları: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne), Emin Kansu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaa Recent Advances in Hodgkin’s Lymphoma: David Linch (Harley Street at University College Hospital, London)

   
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30 Uydu Sempozyum Amaçları:
• Multipl miyelomda immune modülasyon rasyonelinin ve IMID’leri relaps refrakter multipl miyelomun temeline oturtan klinik verilerin tartışılması
• Relaps refrakter multipl miyelom hastalarında IMID’lerin optimal kullanımının daha ileri düzeyde iyileştirilmesi

celgene-logoUYDU SEMPOZYUMU 

Moderatörler:

Yıldız Aydın (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

damlaaaaRelaps/refrakter Multipl Miyelomda Oral Kullanım Kolaylığı ile Sürekli Hastalık Kontrolü: REVLIMID: Mustafa Pehlivan (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep)

damlaaaaè Relaps/refrakter Multipl Miyelom Tedavisinde Umut Yeniden: IMNOVID: İhsan Karadoğan (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)

   
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ Amaç ve öğrenme hedefleri:
Ülkemiz Hematologlarının MDS tedavisinde EPO kullanımı ile ilgili güncel bilgileri aktarmak ve kemoterapiye bağlı nötropeni ve febril nötropeni önlenmesinde orjinal G-CSF ile tecrubelerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

1000px-Amgen.svg

 UYDU SEMPOZYUMU 

22 Ekim Cumartesi 12:30 – 14:00

Moderatör: Meliha Nalçacı (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

MDS Tedavisinde EPO: Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)

 

 14:00-15:00

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

Oturum Başkanları:  Mualla Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Mahmut Bayık (Academic Hospital, İstanbul)
damlaaaa Hemoglobinopatiler ve Gebelik Yönetimi: Erdal Kurtoğlu (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya)
damlaaaa Hematolojik Habis Hastalıklarda Gebelik Yönetimi: Rıdvan Ali (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ

Oturum Başkanları: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa Hemofili Tanı ve Tedavi Merkezi Nasıl Olmalı?: Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir)
damlaaaa Hematopoietik Kök Hücre Transplant Merkezi Nasıl Olmalı? Nasıl Değerlendirilmeli?: Can Boğa (Başkent Üniversitesi, Adana)

 
 15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00

LABORATUVAR 

Oturum Başkanları: Türkan Patıroğlu (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Zafer Başlar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa Düşük Dereceli Lenfoproliferatif Hastalıklarda Akım Sitometrisinin Kullanımı: Gülderen Yanıkkaya Demirel (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaEdinsel Hemolitik Anemilere Tanısal Yaklaşım: Pınar Tarkun Türkmen (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
damlaaaa MRD Ölçme ve Teknik Standardizasyon Problemleri: İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi, Adana)