19-Ekim-2016

19-Ekim-2016

20-Ekim-2016

22-Ekim-2016

21 Ekim 2016, Cuma

 

SAAT ŞENGÜN ULUTİN SALONU ŞÜKRÜ CİN SALONU FRIEDRICH REIMANN SALONU
08:30-09:30

TSH EHA BALKAN HEMATOLOGY
SESSION I

Scientific Chairs: Reyhan Diz Küçükkaya (İstanbul), İlknur Kozanoğlu (Başkent University , Adana)

damlaaaa Complement System and Hematological Disorders: Vahid Afshar-Kharghan (MD Anderson Cancer Center, Houston, TX) *will be skype presentation.
damlaaaaNew Insights Into The Pathophysiology And Treatment Of Thrombotic Thrombocytopenic Purpura: Jose Lopez (University of Washington School of Medicine, Seattle)

ÇOÇUKLUK ÇAĞI LÖSEMİSİNDE GÜNCEL İZLEM VE TEDAVİ

Oturum Başkanları: Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Nazan Sarper (Kocaeli Üniversitesi , Kocaeli)

damlaaaa ALL’de Santral Sinir Sistemi Tutulumu Yaklaşımında Değişenler: Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa AML’de Güncel Yaklaşım ve Tedavi: Deniz Yılmaz Karapınar (Ege Üniversitesi , İzmir)

 
09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:30

TSH EHA BALKAN HEMATOLOGY SESSION II

Scientific Chairs: Osman İlhan (Ankara University , Ankara), Kata Martinova (University Children’s Hospital, Macedonia)

damlaaaa Treatment of High Risk Myelodisplastic Syndrome in 2016: Ana Planinc Peraica (Clinical Hospital Merkur, Zagreb)

 damlaaaa Emerging Enfections and Hematology: Şiran Keske (Koç Universitesi, İstanbul)
damlaaaa Genetic & Epigenetic View in Leukemogenesis:Margarita Guenova (National Specialized Hospital for Active Treatment of Haematologic Diseases, Sofya)

   
11:30-12:00 KAHVE ARASI
12:00-13:00 KLL ve MHL hastalarında tanı, tedavi ölçütleri, yüksek riskli hastalık ve prognozu tanımlanması.
• Önceden tedavi görmemiş, birinci veya ikinci nüks hastalarda güncel tedavi seçenekleri ve yönetim ilkelerinin uygulanması.

 

 

Current Treatment Practices in Chronic Lymphocytic Leukemia

Scientific Chairs: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül University, İzmir),

Önder Arslan (Ankara University, Ankara)

Speaker: Clemens-Martin Wendtner (München University, German)

 

 

 

 

 

   
13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ

PNH Bilgilendirme Toplantısı 

Moderatör: Rıdvan Ali (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Konuşmacı : Tülin Fıratlı Tuğlular (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

 14:30-15:30 BMS tarafından organize edilen “KML’de II. Nesil TKI’lerin Klinik Yönetimi” konulu uydu sempozyumda kılavuzlar ve klinik tecrübeler doğrultusunda KML’de hasta seçimi ve tedavi yönetiminin anlatılması hedeflenmektedir.

bms-logo-transparent

               UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

*Açılış Konuşması: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

*II. Nesil TKI’ler: Kime? Ne zaman? Hangi TKI?: Akif Selim Yavuz (İstanbul Üniversitesi, İstanbul) 

*KML’de TKI Yan Etkilerinin Yönetimi?: Ahmet Emre Eşkazan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

   
 15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00  

TSH EHA BALKAN HEMATOLOGY SESSION III

Scientific Chair: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya University, Edirne)

damlaaaa B-Cell Receptor Structure and Function in CLL: Francesco Forconi (University of Southampton, London)
damlaaaa The Management of Thrombotic Events in Cancer Patients: Mariana Vasilica (Institutul Clinic Fundeni, Bucharest)

 
17:00-17:15 KAHVE ARASI
17:15-18:15  

TSH EHA BALKAN HEMATOLOGY SESSION IV

Scientific Chairs: Zafer Gülbaş (Anadolu Medical Center, İstanbul), Margarita Guenova (National Specialized Hospital for Active Treatment of Hematologic Diseases,  Bulgaria)

damlaaaa Systemic Mastocytosis: Iulia Ursuleac (Institutul Clinic Fundeni, Bucharest)

damlaaaaThe Road to Functional Cure: Is it Possible in CML?: Panayiotis Panayiotidis (National and Kapodistrian University of Athens, Atina)

 
18:30-19:30  

 

  Genç Hematologlar Oturumu

Oturum Başkanı: Emin Kansu (Ankara), Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi,İzmir)

Zorunlu Hizmet Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

21:00  GELENEKSEL ÖDÜL TÖRENİ