19-Ekim-2016

19-Ekim-2016

21-Ekim-2016

22-Ekim-2016

 

20 Ekim 2016, Perşembe

 

SAAT ŞENGÜN ULUTİN SALONU ŞÜKRÜ CİN SALONU FRIEDRICH REIMANN SALONU SÖZLÜ SUNU 1 SALONU SÖZLÜ SUNU 2 SALONU SÖZLÜ SUNU 3 SALONU
07:15-08:15     Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi, Dünya sağlık Örgütü tarafından en yaygın mortalite ve morbiditeye sebep olan hastalıklardan sayılmaktadır. Abdi İbrahim uydu sempozyumu esnasında, “Hematoloji açısından demir eksikliği nasıl bir öneme sahip ve tedavi açısından nasıl bir yol izlenmeli?” konusunu, güncel tanı ve tedavi kılavuzları eşliğinde, tartışacağız. Amacımız tüm branşlardan demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi konusunda konsültasyon istenen Hematologlarımıza güncel yaklaşımları sunmaktır.

abdi_ibrahim_ilac_logo1UYDU SEMPOZYUMU

Demir Eksikliği Anemisi Güncel Tedavi Yaklaşımları

Moderatör: Mustafa Çetiner (Koç Üniversitesi, İstanbul)

Konuşmacı: İhsan Karadoğan (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)

     
08:30-09:30 Sempozyumumuzda; hemofili gibi kronik bir hastalıkta, hastanın ihtiyaçlarını merkeze koyarak; tedavilerinde kısa vadede neleri kolaylaştırabiliriz, uzun vadede tedavi nereye gidiyor, hangi gelişmeler olmakta sorularını yanıtlayacağız. Gen tedavisi çalışmalarında gelinen son noktayı paylaşacağız.

Pfizer.svgUYDU SEMPOZYUMU

 

Hemofili Tedavisinde Güncel Gelişmeler

* Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir)
*Bülent Antmen (Acıbadem Adana Hastanesi, Adana)
* Pablo Rendo (Pfizer Global Klinik Araştırmalar Kıdemli Direktör)

         
09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:00 Amaç:
Bu oturum hematolojik maligniteli hastalarda gelişebilecek invaziv fungal infeksiyonların nasıl önlenebileceği ve infeksiyon varlığında nasıl tedavi edilebileceğine ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenme Hedefleri:
· Hangi hasta grupları İFİ açısından risk altındadır.
· İFİ epidemiyolojisi nasıl gelişmektedir?
· Riskli hastalarda AF profilaksisi neden gereklidir?
· Kılavuzlar neler öneriyor?
· Noxafil ile AF profilaksisi ve Yönetimi

2000px-MSD_Sharp_&_Dohme_GmbH_logo.svgUYDU SEMPOZYUMU

Proaktif Yaklaşımla İnvaziv Fungal İnfeksiyon Önlenebilir; Posakonazol ile IFI Profilaksisi

Oturum Başkanları: Seçkin Çağırgan  (Medical Park İzmir Hastanesi, İzmir)

  • IFI Yönetiminde AF Profilaksinin Yeri : Rıdvan Ali (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
  • AF Profilaksi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?: Mehmet Ali Özcan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

         
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30

logo

Hemofilide Kişiselleştirilmiş Profilaksi

 

Moderator: Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir)

 

damlaaaaHemofilide Tedaviyi Kişiselleştirmenin Önemi: İlgen Şaşmaz (Acıbadem Adana Hastanesi, Adana)

damlaaaaKişiselleştirilmiş Profilakside Farmakokinetik Dozlamanın Rolü: Can Balkan (Ege Üniversitesi, İzmir)

         
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  Amaç ve öğrenme hedefleri: Ülkemiz Hematologlarının Myelomda yeni tanı ve takip kriterleri, MRD’nin MM’deki yeri ve yeni tedavi alternatifleri ve algoritmalar hakkındaki bilgilerinin güncellenmesi.

12:45-13:45

1000px-Amgen.svgUYDU

 SEMPOZYUM

Moderatör: Sevgi Beşışık (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

2016 da Hematopoietik Büyüme Faktörlerine Bakış

G-CSF pratiğinde neler değişiyor?: Mustafa Çetiner (Koç Üniversitesi, İstanbul)

  

 

14:00-15:00 Amaç: Hematoloji hastalarında Antifungal tedavide AmBisome ile ilgili en sık sorulan soruların cevaplarının uzman hekimler tarafından verilmesi. Öğrenim hedefleri: Bu sempozyumda aşağıdaki soruların cevaplandırılması hedeflenmektedir:
• Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda yeni risk grupları var mı?
• Hematoloji hastalarında invaziv fungal enfeksiyonların tedavisinde yaklaşım nasıl olmalı?
• Özellikle hematoloji ve transplant tedavi protokollerinde kullanılan ilaçlar düşünüldüğünde ilaç ilaç etkileşimi sorun mudur?
• Hematoloji hastalarında en sık fungal enfeksiyon etkenlerinden biri olan Aspergillus spp tedavisinde azol direncinin tedavi başarısı üzerindeki etkileri nelerdir?

Gilead_Sciences_Logo.svgUYDU SEMPOZYUMU

Moderatör: Sevgi Beşışık (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaGerçek Savaşı Kaybetmemek için: IFI Tedavisi: Ömrüm Uzun (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

         
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 Oturum amaç ve öğrenim hedefleri:
• Bu oturum lenfoma hastalarının tedavisinde görev alan hematolog ve diğer sağlık çalışanları için hazırlanmıştır.
• Biyolojik, biyobenzer, karşılaştırmalı çalışması olmayan biyolojik ürünler(KÇB) ve jenerik ilaçların geliştirme ve üretim gereklilikleri farklarını anlamak
• Ekstrapolasyon, ikame ve biyobenzerlerin değiştirilebilirliği gibi ana kavramları öğrenmek
• Biyobenzer/KÇB monoklonal antikorların Avrupa ve Türkiye’deki genel ruhsatlandırma ve onay süreçlerinin farkında olmak
• Lenfoma tedavisinde biyobenzer ve karşılaştırmalı çalışması olmayan biyolojik ürünlerle ilgili ana konuları tespit edebilmek
• Hasta güvenliği için mevcut tedaviler ve biyobenzer/KÇB monoklonal antikorların kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken konuları anlamak

Roche_Logo.svgUYDU SEMPOZYUMU

Lenfoma Tedavisinde Monoklonal Antikorlar

Moderator: Olga Meltem Akay (Koç Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaHakan Ergün (Ankara Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaMehmet Ali Özcan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 

         
16:30-16:45 ARA
16:45-17:45 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI
17:45-18:45 SÖZLÜ SUNU B OTURUMLARI
19:30  

JACIE Çalışma Grubu Toplantısı

damlaaaaUlusal  JACIE Projesi Güncel Durumu: Songül Tepebaşı (Başkent Üniversitesi, Adana)

 

damlaaaaGüçlükler ve Çözüm Önerileri: Can Boğa (Başkent Üniversitesi, Adana)

damlaaaaTartışma ve Kapanış 

       
20:30 Beşinci Hematoloji Yeterlilik Sınavı