19-Ekim-2016

20-Ekim-2016

21-Ekim-2016

22-Ekim-2016

19 Ekim 2016, Çarşamba

 

SAAT ŞENGÜN ULUTİN SALONU ŞÜKRÜ CİN SALONU FRIEDRICH REIMANN SALONU SÖZLÜ SUNU 1 SALONU

SÖZLÜ SUNU 2 SALONU

08:30-09:30

ÇIĞIR AÇAN MOLEKÜLLER VE AKILCI İLAÇ OTURUMU

Oturum Başkanları: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Cengiz Beyan (Ankara)
damlaaaa Oral Antikoagülanlarda Değişim Zamanı Geldi mi? Direkt Oral Antikoagülanların Monitörizasyon ve Nötralizasyonu: Reyhan Diz Küçükkaya (İstanbul)
damlaaaa Checkpoint İnhibitörlerinde Güncel Yaklaşım: Mustafa Çetin (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

SELİM HEMATOLOJİK HASTALIKLAR

Oturum Başkanları: Sema Karakuş (Başkent Üniversitesi, Ankara), İmdat Dilek (Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
damlaaaaHemofagositik Lenfohistiositoziz: Erişkinde Son Durum: Eren Gündüz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)

damlaaaaDemir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar: Şule Mine Bakanay Öztürk (Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)

     
09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:30

THD ENDÜSTRİ İLE BULUŞUYOR: BİYOBENZER VE JENERİK İLAÇLAR

Oturum Başkanları: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne), Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Tülin Tıraje Celkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaTürkiye’de Biobenzer Ruhsatlandırma Süreci: Aydan Eratalay (S.B. TITCK Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimi)
damlaaaaAİFD Bakışı ile Hematolojide İlaç Sektörünün Hedefleri: Ümit Dereli (AİFD Genel Sekreteri) 
damlaaaaTürkiye’de Yerli İlaç Sektörü ve Hematolojide Gelişmeler: Emre Kaan (Genel Müdür, Abdi İbrahim)
damlaaaaBiyobenzer ve Jenerik İlaçlarda Son Durum: Ali Toker (Genel Müdür, Amgen)

       
11:30-11:45 ARA
11:45-12:45 KML Tedavi Takibinde Sık Yapılan Hatalar Oturumda KML takip ve tedavisinde doğru bilinen ancak gerek kılavuzların güncellenmesi gerek tedavi hedeflerinin revize olması sebebiyle sık yapılan hataların gündeme getirilerek tartışmaya açılması hedeflenmektedir.
KML Hastasında Moleküler Takip Nasıl Olmali? Dünyaca Kabul edilmiş takip hedeflerinin Türkiye kılavuzlarınca, yorumunun ele alınması; değişen dinamikler neticesinde KML hastası takibinin en doğru şekilde yapılmasına yönelik bilgilerin gündeme getirilmesidir.


UYDU SEMPOZYUMU

novartis_logo_pos_rgb

MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER BÜYÜTEÇ ALTINDA I

Moderatör: Akif Selim Yavuz (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaKML Tedavi İzleniminde Sık Yapılan Hatalar : Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir)

damlaaaa KML Hastasında Moleküler İzlem Nasıl Olmalı? : İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

       
12:45-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

damlaaaa Thiotepa Temelli Tedavilerde Olgular Eşliğinde Yeni Yaklaşımlar: Mustafa Çetin (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

 

 
 14:15-15:15 SÖZLÜ SUNULAR 
 15:15-15:45 KAHVE ARASI
 15:45-16:45 Miyeloproliferatif Neoplazm çatısı altında Miyelofibroz’un detaylı konuşalacağı oturumun ilk bölümünde tanıdan tedaviye giden yolda patogenez, hastalık yükü, tedavi yaklaşımları, güncel klinik ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların karşılanmasında yeni tedavilerin rolü tatışılacaktır. Oturumun ikinci bölümde ise Miyelofibroz’da altta yatan mekanizmayı hedef alması ve sağkalım avantajı ile ezber bozacak tedavi olan ruksolitinib’in kullanım alanı ve etkililiği vaka paylaşımı ile sunulacaktır.


 UYDU SEMPOZYUMU

novartis_logo_pos_rgb

MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER BÜYÜTEÇ ALTINDA II

Moderatör: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaMyelofibrozda Tanıya Yaklaşım ve Patogenezi Anlamak: Ayşegül Üner (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa Myelofibrozda Yeni Bir Çağ Başlıyor: Ruksolitinib: İbrahim Haznedaroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

       
16:45-17:15 KAHVE ARASI
17:15-18:15

BAŞKANIN SEÇTİĞİ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Ömer Devecioğlu (Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul), Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

damlaaaaCem Emre Akbaş (Bilkent Üniversitesi, Ankara)

H&E BOYANMIŞ KARACİĞER DOKULARINDA KANSER KÖK HÜCRE
İMGELERİNİN HİSTOPATOLOJİK SINIFLANDIRILMASI

damlaaaaKaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir)

ÜLKEMİZDE HEMOFİLİ ALANINDA YAPILAN ULUSLARARASI İLAÇ A
RAŞTIRMALARININ DEMOGRAFİK DAĞILIMI VE SAĞLANAN YARARLAR

damlaaaaÖmür Gökmen Sevindik (Fırat Üniversitesi, Elazığ)

KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ, TÜRKİYE KAYIT ÇALIŞMASI

damlaaaaMünci Yağcı (Gazi Üniversitesi, Ankara)

KRONİK MYELOSİTER LÖSEMİLİ HASTALARDA İMATİNİB TEDAVİSİNİN
KESİLMESİ: ÇOK MERKEZLİ, İLERİYE DÖNÜK BİR ÇALIŞMA

damlaaaaRıza Aytaç Çetinkaya (SB Üniversitesi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid EAH, İstanbul)

KRİYOPROTEKTAN AJAN KULLANILMADAN TROMBOSİT SÜSPANSİYONLARI DONDURULABİLİR Mİ ?

 

       
18:15-19:00

AÇILIŞ OTURUMU

damlaaaaGeçmişe Açılan Kapı: Yenikapı Batıkları: Ufuk Kocabaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

       
19:15 AÇILIŞ KOKTEYLİ        
20:30-21:30

• 2016 Yeni Who
Sınıflaması, Yeni Ne Getirdi ?: Mustafa Çetiner (Koç Üniversitesi, İstanbul)
• Genetikçi Gözüyle Mds: Beyhan Durak Aras (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
• Proje Önerileri: Şeniz Öngören (İstanbul Üniversitesi, İstanbul) Beyhan Durak Aras (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel Alt Komitesi Toplantısı

 Akut Lösemiler Bilimsel Alt Komitesi Toplantısı

Gündem: Ulusal Hemofili Rehberi Güncellemesi Hemofili Bilimsel Alt Komitesi Toplantısı 

Kök Hücre Nakli Bilimsel Alt Komitesi Toplantısı